Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Tham gia xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, chính sách liên quan.

Hoạch định phát triển vùng nguyên liệu:
- Xây dựng và quản lý các dự án CAQ, mở rộng diện tích vùng nguyên liệu.
- Tham gia xây dựng hệ thống quản lý cho CAQ (ví dụ như FRM, Cropin, Oracle...).
- Thống kê & cập nhật các tiêu chí phát triển vùng nguyên liệu vào hệ thống quản lý.

Quản lý hoạt động đầu tư vốn trồng cây ăn quả:
- Tổng hợp số liệu báo cáo kết quả thực hiện so với mục tiêu của kế hoạch hành động.
- Rà soát, làm việc với các bên liên quan & thực hiện điều chỉnh khi cần thiết.

Giám sát, dự báo rủi ro hoạt động đầu tư – trồng – chăm sóc – thu mua cây ăn quả.

Quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu phần mềm:
​- Tổng hợp thông tin yêu cầu & rà soát các nghiệp vụ nhằm đảm bảo hệ thống vận hành.
- Ghi nhận thông tin lỗi, cần điều chỉnh cấu trúc dữ liệu; phân tích và đề xuất các điều chỉnh cần thiết.
- Phối hợp xử lý lỗi nghiệp vụ và thực hiện các điều chỉnh cần thiết trên phần mềm.

Quản lý sử dụng và bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị cơ giới:
​- Lập và quản lý danh mục tài sản máy móc, thiết bị cơ giới nông nghiệp của Công ty và Đơn vị thành viên.
- Thống kê & ra soát các định mức trước đây làm căn cứ thẩm định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công từ quản lý cấp trên.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan Nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, QTKD,...
 • Kinh nghiệm từ 1 năm ở các vị trí tương đương.
 • Có kiến thức về cây cây ăn quả và thống kê.
 • Am hiểu quy trình quản lý chất lượng, các mô hình sản xuất và thực hành tốt Global G.A.P, Quality, Safety.
 • Trung thực, trách nhiệm và chủ động trong công việc.
 • Tiếng Anh giao tiếp.
 • Tin học văn phòng, CMMS.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Khuyến nông

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 04/11/2022

Nhân viên tổng hợp sản xuất (Làm việc tại Campuchia)

Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh, Binh Phuoc Salary: Negotiable Expired Date: 03/11/2022

Chuyên viên phân tích tài chính - Finance Analyst (International)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 03/11/2022

Chuyên viên kiểm toán nội bộ (Làm việc tại Lào)

Location: Ho Chi Minh, DakLak, Tay Ninh, Tra Vinh, Binh Phuoc,... Salary: Competitive Expired Date: 03/11/2022

Chuyên viên kiểm toán nội bộ (Làm việc tại Campuchia)

Location: Ho Chi Minh, DakLak, Tay Ninh, Tra Vinh, Binh Phuoc,... Salary: Competitive Expired Date: 03/11/2022

Nhân viên kiểm nghiệm

Location: Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Tay Ninh, Attapeu Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2022

Kỹ sư nông nghiệp

Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh, Soc Trang, Binh Phuoc Salary: Competitive Expired Date: 29/10/2022

Finance Controlling Manager - Trưởng Phòng Tài Chính Kế Hoạch

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2022

General Accountant - Kế toán tổng hợp

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 21/10/2022

Phụ kho thành phẩm

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Attapeu Salary: Negotiable Expired Date: 17/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.