Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

A. Quản lý hoạt động mua sắm của Công ty

-Dẫn dắt thực hiện Quản lý ngành hàng đối với các ngành hàng thuộc trách nhiệm, thiết lập thứ tự ưu tiên, quy trình và lộ trình cho tất cả các hoạt động liên quan đến ngành hàng, phù hợp với quy trình quản lý ngành hàng và phối hợp với những nhân sự quản lý ngành hàng để duy trì tính nhất quán trong toàn đội ngũ.

- Xây dựng, phát triển và quản lý đội ngũ nhân sự quản lý ngành hàng

- Quản lý ngành hàng và hỗ trợ các quy trình quản lý ngành hàng

- Quản lý hợp đồng

- Quản lý mối quan hệ và rủi ro với nhà cung cấp

- Quản lý hiệu suất nhà cung cấp

- Xác đinh & chọn duyệt nhà cung cấp mới

- Giám sát công tác mua sắm của nhân viên cấp dưới

- Thực hiện kế hoạch mua sắm cho nhóm hàng mình phụ trách và kiểm soát giám sát nhu cầu đặt hàng của các ĐVTV

- Chỉ đạo đội ngũ sử dụng các phân tích dữ liệu lịch sử chi tiêu, các nghiên cứu thị trường và nhà cung cấp để xác định và tận dụng các cơ hội tốt nhất để mang lại giá trị sáng tạo và bền vững, hiệu quả hoạt động và rủi ro giảm thiểu cho doanh nghiệp.

- Quản lý chi phí mua sắm theo kế hoạch ngân sách

B. Thực hiện nghiệp vụ mua sắm

C. Quản lý và đánh giá Nhà Cung Cấp

- Thu thập dữ liệu NCC & cập nhật trên hệ thống

- Tìm kiếm, xem xét, đánh giá nhà cung cấp theo tiêu chuẩn của công ty nhằm sàng lọc, xây dựng hệ thống đối tác, nhà cung cấp chất lượng cao cho công ty

- Tiếp nhận & giải quyết khiếu nại, tranh chấp với NCC theo quy định. Và các yêu cầu khác từ cấp trên

D. Thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu

Giám sát công tác xuất nhập khẩu các loại hàng hóa, máy móc thiết bị phụ tùng, vật tư, nguyên vật liệu thuộc phạm vi mua sắm cho Công ty (ngoại trừ mía, thiết bị phụ tùng kinh doanh cơ giới xuất nhập khẩu).

Job Requirement

- Chuyên môn: Có kinh nghiệm mua hàng từ 03 năm trở lên ở các công ty sản xuất quy mô lớn. Ưu tiên kinh nghiệm 3-5 năm quản lý ngành hàng

- Có kinh nghiệm quản lý mua sắm tập trung tại các tập đoàn hoặc công ty đa quốc gia là một lợi thế

- Nắm vững nghiệp vụ xuất nhập khẩu, đối ngoại, logistics, kinh doanh quốc tế, giao nhận, vận tải. - Nắm vững các quy định pháp luật về Thuế, Hải quan, Xuất nhập khẩu hàng hóa, cạnh tranh.

- Có kiến thức về hoạt động của nhà cung cấp, cùng với kinh nghiệm đến thăm các cơ sở của nhà cung cấp, và tham dự các cuộc họp cập nhật với nhà cung cấp thường xuyên

- Có các chứng chỉ CPIM, CPSM, Advance Purchasing, Project management là một lợi thế

- Trung thực, cẩn trọng và có trách nhiệm

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên mua hàng xuất nhập khẩu (Thiết bị cơ giới nông nghiệp)

Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh Salary: Competitive Expired Date: 12/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.